Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Berlijn, omtdekken en beleven Buddée, Gisela €10,00 Bekijk
Bellen voor de vrijheid, illegale telefoonverbinfingen in de Tweede Wereldoorlog Hogesteeger, Dr. G. en drs. R.A. Korving €12,00 Bekijk
Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken Eekhoff, W. (beschreven en toegelicht door) €100,00 Bekijk
Bekmopte geschiedenis der stad Hoorn. en van de Groote Kerk Abbing, C.A. €100,00 Bekijk
Banda in beweging1885-2005 J.S. Banda-Helmholt €26,00 Bekijk
Baerderadiel. in Geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy €43,50 Bekijk
Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. €32,50 Bekijk
Atmengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden) Boeles, Mr. P.C.J.A. €15,00 Bekijk
Arthur seyss-inquart / druk 2, het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Neuman, H.J. €14,00 Bekijk
Arnhem veetig, Arnhem vijfenveertig Woude, Johan van der €10,00 Bekijk
AMSTERDAM PER VIGILANTE SCHADE VAN WESTRUM, L.C. €6,00 Bekijk
Als eb eb vloed 150 jzar Onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westbongeradeel en Dokkum, 17 december 1965 €12,00 Bekijk
Alphabetisch register of algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterborl van Friesland Leeuwen, J. van €75,00 Bekijk
Algemene beschryvinge van oue en nieuw Friesland. 2 delen, elk 2 stukken. Sjoerd, Foeke €240,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 7 Mei 1943 €8,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 31 Juli 1943 €10,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 11 ecember 1944 €10,00 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk
Ald ark Mulder, A.K. €32,50 Bekijk
Achttien overlevenden Hawkey, Arthur €10,00 Bekijk