Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Als eb eb vloed 150 jzar Onderlinge verzekering maatschappij Oost- & Westbongeradeel en Dokkum, 17 december 1965 €12,00 Bekijk
Alphabetisch register of algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterborl van Friesland Leeuwen, J. van €75,00 Bekijk
Algemene beschryvinge van oue en nieuw Friesland. 2 delen, elk 2 stukken. Sjoerd, Foeke €240,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 7 Mei 1943 €8,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 31 Juli 1943 €10,00 Bekijk
Algemeen Handelsblad, 11 ecember 1944 €10,00 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk
Ald ark Mulder, A.K. €32,50 Bekijk
Achttien overlevenden Hawkey, Arthur €10,00 Bekijk
aan de Mog. Heeren Staaten van Friesland, waarin de verandering van het profil van de V Deels Dyken van 1: 5. voorglooing, en 1: 3 agtergloojing, als onvoldoende en nte kostbaar wordt aangetoond Memorie van P. Camper €25,00 Bekijk
Aan de andere kant van het oostfront Suliny, FranÇois €10,00 Bekijk
Aan Babylons stromen, hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotami"r in het oud-testamentische tijdvak Beek, Prof. dr, M.A. €18,00 Bekijk