Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Rondom de oldehove, geschiedenis van Leuwarden en Friesland Leeuwarder geschiedeniscommissie €17,50 Bekijk
Rond Viglius van Aytta / druk 1 Waterbolk, Dr. E. H. €15,00 Bekijk
Rond de Kerkrestauratie te Holwerd (mei 1967-december1968) Algra, S. €12,00 Bekijk
Rode Baretten, herinneringen van een "para" Leulliette, Pierre €15,00 Bekijk
Revolutir in Duitslandn de duitse dagen van 1919 Mooij, Martin €6,00 Bekijk
Repertorium van Familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd, deel 8 Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel, IJLst, De Joden Nieuwland, P. en B. Stenekes €10,00 Bekijk
Repertorium Frieslands verleden, overzicht van Tijdschriftartikelen deFriese geschiedenis betreffende Kalma, J.J. €16,00 Bekijk
Rede van den Führer en Rijkskanselier AH gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over de schuld aan den oorlog van franklinnn D. Roosevelt Hitler, Asolf €11,50 Bekijk
Redders aan de riemen Haanstra, Fokke en Siep Zeeman €16,00 Bekijk
Reboelje yn de Dongeradielen 1749 Keizer, D.P, €10,00 Bekijk
Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeentem (Dantumadeel, de Dongeradelen, Kollumerland)(deel IV) Vleer, W. Tsj. €12,00 Bekijk
Radio hilversum / 1940-1945 Verkyk, Dick €25,00 Bekijk
Programma: Dankdienst der kerken ter gelegenheid van Haarlem's Bevrijding te houden in de Kathedraal St. Bavo [op Hemelvaartsdag 10 Mei 1945 €10,00 Bekijk
Processen No. 2: Van Genechten Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie €45,00 Bekijk
Praag en de wereld in 1968 Jong, Dr. L. de €7,00 Bekijk
Pompeii: uit de as herrezen AO reeks. 1480. Vogel, R.C. €6,00 Bekijk
Polrn tusseb oost rn west Griever, Lukas €6,00 Bekijk
Piter Sjoerds Gerbrandy Vries, dr. K. de (redaksjr) €10,00 Bekijk
Pastoor Maarten Donk (2 delen) 1505-1567 en 1567-1590 Noordeloos, P. €20,00 Bekijk
Passie en politiek in het keizerrijk Carcopino, Jérome €7,00 Bekijk