Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland €120,00 Bekijk
De Waarheid, volksdagblad voor Nederland, zaterdag 6 April 1946. 5e jrg no 316 editie voor stad Groningen €10,00 Bekijk
De Provinsjale Bibliotheek fan Frys'lan, 150 jaar geschiedenis in collecties €12,50 Bekijk
Informacie of den staet faculteyt ende gelegentheyt van de ssteden ende dorpen van Hollant enddeVrfieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV €95,00 Bekijk
Zo meenden vreemden, wat zeiden vreemdelibgeb ovrt ond land van de 16de tot de 19fr eeuw. €10,00 Bekijk
Verzameling van Placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het wetgevend lichaam, het staats-bewind des Bataafschen Volks, en het drepartementaal bestuur van Friesland, beginnende den 16 October 1901, en eindigende den 28 April 1803. ZESDE DEEL €100,00 Bekijk
The General Motors Exhibit at a Century of Progress 1934 €15,00 Bekijk
In't huis van Rembrandt €15,00 Bekijk
De Prins, 5 juli 1924 t/m 13 juni 1925 €30,00 Bekijk
Geschieddenis van de Eerste Wereldoorlog in foto's en documenten 6 delen €30,00 Bekijk
1930, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1934, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1978, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1983, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1984, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1935, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1938, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1939, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1941, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk
1946, een bijzonder jaar, filmbeelden uit het Polygoonjournaal ca. 15 minuten €7,50 Bekijk