Login
Registreer

Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Noord-Holland van de Wadden tot het IJ €6,00 Bekijk
Beleid en beheer van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Waddenzee. De Waddenzee, één van de estuariene gebieden rond de Noordzee. Bijdrage ten behoeve van de ministersconferentie over de bescherming vande Noordzee op 24/25 november 1987 te Lo €10,00 Bekijk
Catalogus Bonifatiustentoonstelling 1954 €10,00 Bekijk
Skylge €9,50 Bekijk
De lof van Schellingerland €10,00 Bekijk
sjoch-hjir hast'Schylgeralân €10,00 Bekijk
A krom, slordig reuzenwerk? €10,00 Bekijk
75 jaar Grouwster watersport, de G.W.S. en haar schouwen, haven, vereniging en wedsrrijden, €20,00 Bekijk
25 let ceskoslovenskeho docialistického archivnictvi, 14 Desky seat, jehopolitické postaveni, vysoka. €100,00 Bekijk
De Waddenzee ten voeten uit, samenvattibg van deel 1 van de interprovinciale Structuursxhets voor het Waddenzeegebied. Het Inventarisatierapport €17,50 Bekijk
Di Mooringer Krädjer €10,00 Bekijk
Waddenfolklore €15,00 Bekijk
Grote historische atlas van nederland / 2 noord ned. 1861-1855.schaal 1: 50.999 €27,50 Bekijk
Nota over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Waddenzee €8,00 Bekijk
Wereld volgens de bosatlas 1877-heden / druk 1 €30,00 Bekijk
Indtellingsplan 1982 t/m 1985 €7,50 Bekijk
Optieposten van het vootnaam boerenboelgoed )ergend emigratie' tenhuize en ten verzoeke van de heer P.J. Hiemstra te Dijkshorne onder Ee C 15 €15,50 Bekijk
Grote historische provincie atlas Friesland 1853-1856 / 1:25000 / druk 1 €31,00 Bekijk
Grote provincie atlas. Grutte Provinsje Atlas. 1 : 25 000 Friesland. Fryslân.Topografische Dienst €36,50 Bekijk
De Wereld Bosatlas €90,00 Bekijk